Dova je veliki oblik ibadeta u islamu, a Allah Svemogući nam je naredio da učimo dove. Uzvišeni kaže:“Gospodar vaš je rekao: “Pozovite Me i zamolite, Ja ću vam se odazvati! Oni koji iz oholosti neće da Mi se klanjaju – ući će, sigurno, u Džehennem poniženi.” (Ghaafir: 60)Svaki musliman mora da zna vrijednost učenja dove i treba da traži pomoć od Allaha Svemogućeg u vrijeme blagostanja i teškoće. U sunnetu se navodi više oblika učenja dove a ovdje ćemo spomenuti dvije dove koje poslanik Muhammed, a.s., često učio.Prva dova: Enes, r.a., kaže da je dova koju je Poslanik, a.s., najviše učio bila:

اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة, وفي الآخرة حسنة, وقنا عذاب النار

“Allahumme atina fid-dunja haseneten, ve fil-ahirati haseneten, ve kina ‘azab-e-nnar.” Allahu, Gospodaru naš! Daj nam na ovome svijetu dobro a i na buduće svijetu dobro i sačuvaj nas od vatre.Druga dova: Šehr bin Hevshab je rekao: Rekao sam Ummi Selemi, r.a: “Majko vjernika! Koju je dovu Allahov Poslanik, a.s., najčešće učio dok je boravio u tvome društvu? Rekla je: “Najčešće je učio dovu:

يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك“Jā Mukallibel-kulūb, sebbit kalbī` alā dīnik”Allahu moj Ti koji okreces ljudska srca ucvrsti moje srce u tvojoj vjeri (Tirmizi)Trebamo učiti ove dvije dove što više baš onako kako je to i sam Poslanik, a.s., običavao da čini. Također smo dužni to prenosimo drugima i podstičemo ih da više čitaju o tome koliko je dova važna za svakog muslimana u životu na ovom i budućem svijetu.

Autor: Hussin Ahmed Abdul-Kader Izvor: Islamway.net Za Akos.ba preveo Fahrudin Vojić