1. Za svaki korak nagrada godine dana posta i stajanja u namazu – Kaže Vjerovjesnik, sallallahu alejhi we sellem: “Ko se okupa na dan džume, zatim porani na džumu i ode pješice, ne jašući, i približi se imamu i posluša hutbu a ne progovori, imat će za svaki korak koji napravi godinu dana nagrade posta i kijama (stajanja u namazu).”(prenose Ebu Davud i Tirmizi)

2. Zaštita od šejtana, nagrada oslobađanja deset robova i upisivanje sto dobrih i brisanje sto loših djela – Rekao je Muhammed sallallahu alejhi we sellem: “Ko kaže:لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير‘La ilahe illallah, vahdehu la šerike lehu, lehul mulku ve lehul hamdu, ve huve `ala kulli šejjin kadir` u danu stotinu puta, to mu je isto kao da je oslobodio deset robova, i bit će mu upisano stotinu dobrih djela, i izbrisano stotinu loših djela, i imat će zaštitu od šejtana toga dana sve dok ne omrkne.” (Muttefekun alejhi)3. Kao da postiš godinu dana – Rekao je Muhammed sallallahu alejhi we sellem: “Post tri dana u svakom mjesecu je kao post čitave godine.”(Prenosi Muslim)4. Opraštaju ti se grijesi – Rekao je Muhammed sallallahu alejhi we sellem: “Ko kaže سبحان الله وبحمده Subhanallahi we bihamdihi u jednom danu stotinu puta, umanjiće se (obrisat) od njegovih grijeha, makar ih bilo poput morske pjene.” (Muttefekun alejhi)

5. Nagrada oslobađanja roba od potomaka Ismaila alejhi selam – Od Ebu Ejjuba, Allah bio zadovoljan njime, se prenosi da je Vjerovjesnik sallallahu alejhi we sellem rekao: “Ko kaže:لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير‘La ilahe illallah, vahdehu la šerike lehu, lehul mulku ve lehul hamdu, ve huve `ala kulli šejjin kadir` deset puta, biva kao onaj koji je oslobodio deset robova od potomaka Ismaila alejhi selam.”Prijevod: Nema drugog boga osim Allaha, Jedinog, koji nema sudruga. Njemu pripada sva vlast i hvala i On je svemoćan. (Muttefekun alejhi)6. Klanjanje dva rekata nakon abdesta, ulazak u Džennet – Rekao je Muhammed sallallahu alejhi we sellem Bilalu: “O Bilale, pričaj mi o najboljem djelu kojeg si uradio u islamu, zaista sam čuo zveket tvojih papuča u Džennetu. Reče: Nisam učinio bolje djelo kod mene, osim da se nikad nisam abdestio po noći ili danu, a da nisam klanjao sa tim abdestom ono što mi je propisano da klanjam.” (Muteffekun alejhi)

7. Dobra djela poput brda – Rekao je Muhammed sallallahu alejhi we sellem: “Ko otprati dženazu muslimana u imanu i nadajući se nagradi, i bude sa njim dok mu se ne klanja i ode nakon ukopa, vratiće se sa nagradom dva kirata, svaki kirat poput Uhuda, a ko klanja zatim se vrati prije ukopa, on će se vratit sa nagradom jednog kirata.” (Prenosi Buhari i Muslim)8. Upisivanje hiljadu dobrih a brisanje hiljadu loših djela – Rekao je Muhammed sallallahu alejhi we sellem: “Da li neko od vas može svakog dana da zaradi hiljadu dobrih djela? Pa ga je neko upitao kako će zaraditi hiljadu dobrih djela? Reče: Da kaže stotinu tesbiha سبحان الله – Subhanallah (Slava Allahu), pa da mu se upiše hiljadu dobrih djela, ili da mu se izbriše – umanji hiljadu loših djela.” (Prenosi Muslim)9. Nagrada onoga koji klanja cijelu noć, dok spava – Rekao je Muhammed sallallahu alejhi we sellem: “Ko klanja jaciju u džematu, kao da je klanjao polovinu noći, a ko klanja sabah u džematu, kao da je klanjao cijelu noć.” (Prenosi Muslim)

TrijumfIstine