– Daija koji je sa petnest godina branio našu pradjedovinu.
– Daija koji je diplomirao fikh u Medinu a magistrirao u Qasimu.
– Daija na čijim predavanjima se uvijek traži stolica više. Zenica oko 1000, Tuzla oko
3000, Novi Pazar oko 4000 duša.
– Jedan, po meni, među rijetkim koji je u stanju, Allahovom voljom, okupiti najviše
omladine u najgorim godinama – pubertetskim godinama (14-17). To se možete uvjeriti
sami. Prepoznat će te ih po čudnim frizurama.
– Daija koji ima blizu 90.000 pratilaca na svojoj fb stranici.
– Daija koji svoje predavanje zna pripremati po dvije sedmice, ne zato što mu se neda,
nego zato što je pedantan i precizan.
– Daija sa ubijedljivo najviše pregleda na youtube. Jedan ders ima blizu 200.000
pregleda.
– Daija koji je još u studentskim danima čuvao djecu i živio na čimburu da bi mu žena
mogla biti hafiza, što jeste danas.
– Daija koji je mnogu našu omladinu, Allahovom voljom, spasio ružnih poroka i ulice.
– Daija koji je jako društveno angažiran.
– Daija koji zna da te nasmije

– Skoro da nema grada u kojem nije držao ders, još samo RS, Banjaluka, Zvornik,
Trebinje..
“U svakom stoljeću imaju oni koji prednjače.” (Hadis)
“Ko nije zahvalan ljudima, takav nije zahvalan ni Allahu.” (Tirmizi, Ebu Davud)
Amir Duraković – Portal Svjetlo Dunjaluka