Od Sa’d ibn Ubade, r.a., se prenosi da je rekao:“O Allahov poslaniče, moja majka je umrla, mogu li ja pred njenu dušu, sadaku udijeliti? Poslanik, s.a.v.s., reče:“Da, možeš.“ Onda je upitao:“A koja bi sadaka bila najbolja?“ Poslanik, s.a.v.s., mu odgovori:”NAPOJITI NEKOGA VODOM.“ (En-Nesai, sa sahih senedom)Ovaj časni hadis ukazuje na blagodat vode kao i napajanje ljudi i životinja sa njom, odnosno da je to jedna od najboljih sadaka. Voda vraća u život, voda čisti tijelo i dušu. Namaz se ne može obaviti i njime očistiti duša, ako prije toga vodom nismo očistili tijelo. Sjetimo se priče žene griješnice, koja je napojila žednog psa.Ona je njemu iz bunara donijela nekoliko kapljica vode, kako bi ga spasila. Allah je vidio njenu dobrotu i nagradio je za učinjeno djelo tako što joj je oprostio. Ako je Allah oprostio ženi zbog toga jer je napojila žednog psa, koliko ja onda Allahova milost prema onome ko napoji žedna insana.

Zato, ako vam pored kuće naiđe putnik prolaznik, napojite ga vodom, ako vam djeca dođu na vrata žedna, napojite ih vodom, ako vam radnik zatraži čašu vode, napojite i sve to nanijetite kao sadaku, a posebno ako su vam roditelji umrli. Dok budu pili vodu, bićete sigurno u srcu zadovoljni jer činite sadaku za svoje roditelje a riječ „HVALA“ od napojenog, je kod Allaha golema.
Piše: Saudin Cokoja, prof. islam-iman.com