Hadžija Ramadan je iz Konjica. Ima 83 godine. Dobrog je zdravlja, a sjećanje mu je kao da mu je 20 godina. Kaže da je zanijetio da ide na hadždž kad mu je bilo 30 godina. Htio je da ide od svog imetka. Punih 53 godine je čekao i evo je dočekao.

/Jusuf Pajević, FB/