A žene imaju isto toliko prava koliko i dužnosti, prema Zakonu, ali muževima pripada prvenstvo nad njima za jednu razinu.“ (Bekare: 228)Uistinu je tako! Ovaj ajet iz Časnog Kur’ana objavljen je u vezi sa pravima žena nakon razvoda, ali on ima i opće značenje. Jedno od osnovnih prava svake osobe koja sklapa ugovor da nikada neće imati seks osim sa svojim legitimnim partnerom je da svaki supružnik iz tog razloga treba osigurati seksualno zadovoljstvo (imta’) drugom supružniku, kao dio sporazuma.Svaki muškarac zna da ga seks zadovoljava, ali neki muškarci, posebno oni koji nisu ranije bili oženjeni i nemaju to iskustvo, izgleda da ne znaju mnogo o tome kako na isti način zadovoljiti ženu. Još gore, neki muškarci znaju, ali im je teško da to pokušaju. Međutim, to je neizostavno ako želimo da brak uspije i da ne bude samo razočaravajuće opterećenje za ženu. To je također važan dio islamske obaveze svake osobe prema svome bračnom drugu. Neprihvatljivo je da musliman muškarac samo zadovolji svoje potrebe i zanemari potrebe svoje supruge.Eksperti se slažu da je osnovna psihološka potreba muškarca poštovanje, a žene ljubav. Ni poštovanje ni ljubav ne mogu se nasilu dobiti – za njih se mora raditi i zaslužiti ih.Poslanik, a.s., je izjavio da u trenutcima seksualne intimnosti sa bračnim drugom ima sadake:„U seksualnom činu svakog od vas je sadaka.” Ashabi su upitali: „Božiji poslaniče, zar će jedan od nas biti nagrađen kada ispunjava svoje seksualne nagone?” Odgovorio je: „Ne mislite li da bi bio grješan kada bi tu strast zadovoljio na nedozvoljen način? Isto tako, kada to čini na dozvoljen naćin, za to će dobiti nagradu.” (Muslim)Ovaj hadis ima smisla samo ako seksualni čin izdignemo iznad običnog životinjskog nivoa. Šta je taj magični element koji seks pretvara u sadaku, koji ga čini predmetom nagrade ili kazne od strane Allaha? To je nastojanje da svoj seksualni život učinimo nečim višim od običnog fizičkog zadovoljavanja. To je nastojanje da udovoljimo Allahu nesebičnom brigom za svoga partnera. Muž koji ovo ne može razumjeti, nikada neće u potpunosti poštovati svoju suprugu.

Nijedan supružnik nikada ne bi trebalo da postupa na način koji bi bio štetan za njihov bračni život. Nikah je sveta veza muža i supruge, ona iskrena i predana ljubav bez koje oni ne mogu postići sreću i unutarnji mir.„I od Njegovih Znakova i to je da On za vas, od samih vas, žene stvara, da se uz njih smirite i među vas ljubav i samilost dao je.“ (Kur’an, 30: 21)Svaki musliman zna da muškarac ima pravo na seks kod svoje žene. Međutim, s obzirom da je nikah ugovor o tome da supružnici nikada neće tražiti seksualno zadovoljstvo izvan braka, islam u tom smislu obavezuje ne samo žene već i muškarce i jasno stavlja do znanja da muž koji ne vodi računa o potrebama i nagonima svoje supruge čini grijeh uskraćujući joj njena prava.Prema utemeljiteljima sve četiri sunnijske pravne škole, obaveza je muža da zadovoljava svoju ženu i učini je sretnom u tom smislu. Isto tako, vrlo je važno da supruga zadovolji strast svoga muža. Nijedno ne bi trebalo zanemariti drugo osim kada postoji valjan razlog za to.Vrlo je jednostavno ženi da zadovolji muškarca i da mu se prepusti čak i kad nije najraspoloženija. Mnogo je teže muškarcu da zadovolji ženu ako nije raspoložen i to je važan aspekt muške odgovornosti koji valja naglasiti svakom muslimanu muškarcu kako bi ga imao na umu.Muslimanski pravnici su vjerovali da intimni dijelovi žene trebaju ’zaštitu’ (tahsin). Pod tim su podrazumijevali da je za muža muslimana važno da zadovolji seksualne potrebe svoje supruge kako ona ne bi došla u iskušenje da počini zinaluk iz frustracije ili očaja.Supruga muslimanka nije samo hrpa mesa bez emocija ili osjećanja, koja je tu samo da zadovolji prirodne nagone muškarca. Naprotiv, njeno tijelo udomljuje dušu koja u Božijim očima nije ništa manje vrijedna od duše njenoga muža. Njeno srce je vrlo nježno i osjetljivo i grubi i surovi postupci ranjavaju njena osjećanja i odgone ljubav iz njega. Suprug bi bio i nerazborit i nemoralan ako bi činio bilo šta što je neprihvatljivo za njen prirodni temperament, a muškarac koji sebično traži zadovoljavanje svojih nagona ne obraćajući pažnju na nagone svoje supruge je sebični prostak.

Ustvari, prema hadisu:Tri stvari su nedostatak kod muškarca. Prvo, da se sretne s nekim koga bi želio upoznati a onda se raziđe s njim prije nego sazna njegovo ime i prezime. Drugo, da odbije velikodušnost koju mu neko pokaže. I treće, da se približi svojoj ženi i ima odnos s njom prije nego što, s njom razgovora, zabavlja se i leži s njom, pa da tako on zadovolji svoju potrebu kod nje prije nego što ona zadovolji svoju potrebu kod njega. (Dejlemi)Ovo je jedna od stvari koje implicira kur’anska formulacija da su žene „njive vaše” (Kur’an, 2: 223). Kur’an slika scenu zemljoradnika koji vodi računa o svojoj njivi. Prema Mevlana Abu l- A’la Mevdudiju:Zemljoradnik sije sjeme kako bi mogao imati žetvu ali to ne čini kada nije sezona niti je obrađuje na način koji će biti štetan po tlo ili će ga iscrpiti. On je pažljiv i obazriv i ne ponaša se neodgovorno. (Afzalur Rahman, London, 1981, 285)Isto tako u slučaju muža i supruge, muž ne bi smio samo dokopati se žene, ispustiti sjeme i završiti posao sa produženjem vrste. Šteta u ovom slučaju ponekad može biti nepopravljiva jer je žena, kao i njiva, vrlo osjetljiva. Ona ima osjećanja, emocije i snažne strasti koje trebaju puno zadovoljenje i pažnju na odgovarajući i ispravan način. (Afzalur Rahman, 286)Ako se ovo ne uzme u obzir; ako supruga nije kako valja pripremljena za vođenje ljubavi, ili je nezadovoljena nakon završetka, postoji mogućnost za pojavu brojnih psiholoških i fizioloških komplikacija koje mogu dovesti do frigidnosti i drugih nenormalnosti. Zaista, mnogi muževi vremenom se razočaraju u svoje supruge, ubijeđeni da su frigidne ili nesposobne da odgovore na njihove aktivnosti (za razliku od zavodnica na filmu ili na televiziji), pa se pitaju u čemu je problem s njima. Jedno moguće objašnjenje ćemo ubrzo dati.

Allah je stvorio muškarca i ženu od jedne duše kako bi muškarac mogao živjeti sa njom u spokojstvu (Kur’an, 7: 189), a ne u nesreći, frustraciji i patnji. Ako je vaš brak istinski užasan, onda se morate pitati kako takav beznadežan i tragičan scenarij iko može smatrati ‘polovinom vjere’.U hadisu Poslanik daje sljedeću uputu muškarcima: „Neka niko od vas ne navali na svoju ženu kao životinja; neka prvo pošalje izaslanika.” “A šta, je taj izaslanik?”, upitali su prisutni. “Poljupci i riječi,” odgovori Poslanik. (Dejlemi)‘Poljupci i riječi’ ne uključuju samo predigru kada intimnost već počne. Da bi prava atmosfera bila stvorena, sitni signali treba da počnu mnogo ranije kako bi supruga imala predstavu za ono što će uslijediti, da to sa zadovoljstvom iščekuje i da ima dovoljno vremena da se očisti, pripremi i učini atraktivnom.Što se same intimnosti tiče, svi muškarci znaju da ne mogu postići seksualno zadovoljenje ako nisu uzbuđeni. Oni također treba da znaju da je, ustvari, bolno i štetno za ženske organe kada se koriste za seks bez valjane pripreme. Jednostavnim biološkim rječnikom, intimni ženski dijelovi trebaju neku vrstu prirodnog podmazivanja prije nego se desi seksualni čin. Za tu svrhu Allah je stvorio posebne žlijezde, modernim doktorima poznate kao Bartholinijeve žlijezde, koje luče potrebna ‘ulja’.Još uvijek je moguće pročitati staromodne savjete muževima da poželjna supruga treba biti ‘suha’, što je nevjerovatno neznanje i što čini da uistinu žalite zbog sirotih supruga takvih nerazumnih muškaraca. Kao što nikome ne pada na pamet da pokušava pokrenuti mašinu bez upotrebe odgovarajućih ulja za podmazivanje, isto je, po stvaralačkoj volji Božijoj, sa dijelovima ženskog tijela namijenjenim za seksualnu intimnost. Suprug treba znati kako da stimulira lučenje tih ‘ulja’ kod svoje žene, ili, u najmanju ruku, omogućiti joj da koristi neka od vještačkih ‘ulja’. Nepoznavanje ovih stvari ili nebriga za njih je često razlog mnogih bračnih problema.Kao što imam El-Gazali kaže: „Odnos treba početi nježnim riječima i poljupcima”. A imam Ez-Zebidi dodaje: „To ne treba uključivati samo ljubljenje obraza i usana, već i milovanje grudi i bradavica, i svih dijelova tijela” (Ez-Zebidi, Ithafu ’s-sadeti ’l- muttekin, 5: 372). Većini muškaraca ovo nije potrebno govoriti, ali treba podsjetiti da je zapostavljanje ove islamske prakse nijekanje i nepoštivanje prirode s kojom je Allah stvorio ženu.

Iz knjige: Ruqayyah Waris Maqsood ”VODIČ ZA MUSLIMANSKI BRAK”Preveo: Ahmet Alibašić Izdavač: Udruženje Selsebil Živinice akos.ba