Rekao je Hasan el-Basri: „Čudim se onome ko je u problemu a nemaran je prema pet ajeta iz Allahove, dž.š., knjige, iako zna njihovu korist.Prvi ajet: „Mi ćemo vas dovoditi u iskušenje, malo sa strahom i gladovanjem, i time što ćete gubiti imanja i živote, i ljetine. A ti obraduj izdržljive, one koji, kada ih kakva nevolja zadesi, samo kažu: ‘Mi smo Allahovi i mi ćemo se Njemu vratiti!’ Njih čeka oprost od Gospodara njihova i milost, oni su na Pravome putu!’ „ (Kur’an, El-Bekare, 155-157)Drugi ajet: „Tada ćete se sigurno mojih riječi sjetiti! A ja Allahu prepuštam svoj slučaj, Allah, uistinu, robove svoje vidi. I Allah ga je sačuvao nevolje koju su mu oni snivali, a faraonove ljude zla kob zadesi.“ (Kur’an, Gafir, 44-45)

Treći ajet: „One kojima je kada su im ljudi rekli: ‘Neprijatelji se okupljaju zbog vas, trebate ih se pričuvati!“ – to učvrstilo vjerovanje, pa su rekli: ‘Dovoljan je nama Allah i divan je On Gospodar!“ (Kur’an, Ali Imran, 174)Četvrti ajet: „I Zununu se, kada srdit ode i pomisli da ga nećemo kazniti, pa poslije u tminama zavapi: ‘Nema boga osim Tebe, Hvaljen neka si, a ja sam se zaista ogriješio prema sebi’ – odazvasmo i tegobe ga spasismo. Eto, tako Mi spašavamo vjernike“ (Kur’an, El-Enbija, 87-88)Peti ajet: „I Ejubu se, kada je Gospodaru svome zavapio: ‘Mene je nevolja snašla, a Ti si od milostivih najmilostiviji’ – odazvasmo i nevolju mu, koja ga je morila, otklonismo i vratismo mu, milošću Našom, čeljad njegovu i uz njih još toliko – da bude pouka onima koji se Nama klanjaju“ (Kur’an, El-Enbija, 83-84)

Za Akos.ba pripremio Fahrudin Vojić, magistar religijske edukacije