Pitanje: Kakva imena nadijevati djeci: turska ili bosanska?

Odgovor: Po konsenzusu islamskih učenjaka, roditelji su obavezni svojoj djeci nadijevati lijepa imena. U tom smislu navodi se hadis koji se ne može uzeti kao argument. (Vidjeti: Medžmeuz-zevaid, 8/47, El-Bejanu vet-tarifu, 2/279, i Es-Silsiletud-daifa, 1/357.) Ebu Derda pripovijeda da je Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Na Sudnjem danu ćete biti dozivani po vašim i po imenima vaših očeva, zato svojoj djeci nadijevajte lijepa imena.” (Ebu Davud, Ibn Hibban i Bejheki, 9/515, i Begavi, 12/327, sa slabim lancem prenosilaca. Vidjeti: Fethul-Bari, 10/557, i Es-Silsiletud-daifa, 11/810.)Lijepo je nadijevati djeci imena poslanika, dobrih ljudi ili imena u genitivnoj vezi s lijepim Allahovim imenima: Abdullah, Abdullatif, Abdurrezzak, Abdulkadir itd. Jusuf b. Abdullah b. Selam izjavio je: “Meni je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nadjenuo ime Jusuf.” (Buharija, u zbirci El-Edebul-mufred, str. 147/367, i Tirmizi u Eš-Šemailu, str. 179/292, sa ispravnim lancem prenosilaca. Vidjeti: Fethul-Bari, 10/578.)Imam Muslim zabilježio je predanje u kojem stoji da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Prijašnji narodi nadijevali su imena svojih poslanika i dobrih ljudi koji su živjeli prije njih.” Imena ne moraju biti arapskog ni drugog, određenog porijekla. Od poslanika samo su četverica imali arapska imena: Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, Adem, Salih i Šuajb, alejhimus-selam, a ostali su imali strana imena koja su vremenom arabizirana. Može se nadjenuti ime na bilo kojem jeziku pod uvjetom da ima lijepo značenje i da nije specifično nevjernicima, a Allah najbolje zna.

Odgovorio: Dr. Safet Kuduzović islampo.ba