Jedan poznati portal, koji nam zaista donosi dosta lijepih informacija je objavio 3-4 imena osoba koje javno pokušavaju ismijati islam i muslimane. Neko napiše kako su ismijali muslimane, a ja bih rekao pokušali, jer ismijati se može neko ko nema valjanu argumentaciju za neki postupak, a ne neko ko ima čitavu Knjigu koju neko kao provokator ne može niti jednom rečenicom pokušati pogrešno i predstaviti, a da ne ispadne neznalica.
Ja ne bih navodio sva imena tih osoba, jer ne želim da trošim prostor na blogu na bezvrijedne stvari, ali bih samo jedno ime istakao, a to je L. Č.
Ova osoba koju normalan čovjek ne može nazvati osobom sa posebnim potrebama (jer te osobe su inteligentnije od nje) spada u kategoriju osoba sa svim potrebama, prvenstveno mentalnim.
Ovdje ne pokušavam dotičnu izvrijeđati, već samo predstaviti ukratko o kome se radi.
Također, treba napomenuti da nije ona jedina koja pokušava predstaviti islam u javnosti (pogotovo u stranoj zemlji) kao jednu veliku prijetnju svim ljudima koji su njeni istomišljenici. Ima ovakvih primjera i u drugim zemljama širom svijeta, gdje se na sve moguće naćine pokušavaju muslimani predstaviti kao teroristi, ili ekstremni vjernici koji ako ne čine terorizam, onda ga podržavaju. Zašto je to tako ?
Zato što se dolazi do zaključka da se radi na tome, da se uskrati mogučnost (uništi volja) da počnu izučavati islam, jer neprijatelji islama znaju da ukoliko neko krene čitati pravu islamsku literaturu uvidjet će da islam nije ono kako ga predstavljaju plaćeni antiislamski huškaši. Primjera je mnogo da kada zainteresovani za upoznavanje islama, što više zalaze u dubine (suštinu) islama to ga više i prihvataju. Oni koji se bore protiv islama, izmislit će i prijetnje i bilo koji vid ugroženosti. Dotična gospođica je navela da joj prijete kao (čitaj selefije) koje je strpala u kategoriju ekstremnih muslimana, silovanjem, što kao prvo islam strogo zabranjuje, što kao drugo, ovakvu osobu je poniženje pogledati, a kamo li bilo šta drugo uraditi.
Nije nikakva tajna da slične osobe, sve čine po nekoj naruđbi za lijepe pare, ali i svaki vid pomoći, samo kako bi preko jadnika ostvarili određeni ciljevi. Osobe koje se koriste u svrhe koje sam naveo, kao i u drugačije, ali sa istim ciljem nisu ni svjesne da kada ih nalogodavac istroši, jednostavno će biti odbaćeni, te će tek tada shvatiti, da nigdje nisu prispjeli, a zašto ? Zato što su izgubili moralne vrijednosti, koje su nekada koliko toliko imali, izgubili su smisao života, što opet se može staviti pod kategoriju morala i svih pratečih moralnih osobina. Završavam ovaj svoj malo duži osvrt, sa rečenicom da svako može ugasiti malu vatru, svijetlo u nečijoj sobi, ali niko ne može ugasiti nur islama, srčanu vatru kojom se pale nemoralne osobine, a šire moralne, niti iko može ugasiti svijetlo islama kojeg održava Allah dž.š., kao što i sam kaže : ,,Oni žele ustima svojim utrnuti Allahovo svijetlo, a Allah želi vidljivim učiniti svjetlo Svoje, makar ne bilo po volji nevjernicima.” (Et-Tewba, 32)

izvor: svijet na dlanu blog