Ovo je istinita priča, koja je prenesena u poznatom francuskom časopisu. Krenula u Francusku dvojica mladih muslimana koji se drže vjere sa svojim ženama koje su nosile nikabe. Inspektor na aerodromu je zabranio da uđu dok ne pregledaju žene i dok one ne skinu nikabe, što je kod tih žena vjernica izazvalo negodovanje. Zatražiše da dođu sa ženom francuskinjom da ih pregleda nakon čega je ona došla ljutita zbog krutosti muslimana, kako to oni kažu. Ona reče njima dvjema: “Šta će se desiti ako vas drugi ljudi vide i zbog čega sva ova grubost?” A ove dvije muslimanke su šutjele i nisu joj ništa odgovorile. Zatim ustade jedna i izvadi komad čokolade i otvori ga, te ga ponudi svojom rukom toj francuskinji što ona energično odbi iz straha od prljavštine. Zatim ustade druga i dade joj čokoladu ali je nije otvorila, pa je ova uze. Reče jedna od njih dvije: “Doista ljudi muslimani ne vrednuju žene koje mnoge oči gledaju i dodiruju rukama jer ona postaje prljava poput ove čokolade.” Njene riječi se mnogo dopaše francuskinji koja je potpuno razumjela šta je ona namjeravala reći sa time, te primi Islam. “Ti, doista, ne možeš uputiti na Pravi put onoga koga ti želiš uputiti – Allah ukazuje na Pravi put onome kome On hoće.” (El-Kasas, 56)

Izvor: egmoon.com