Sabit iz Tarčina, imaginarni je lik koji uveseljava i nasmijava korisnike društvenih mreža. Ovaj put se dotakao fotografisanja u decembru:

senzor.ba