Znamo li vrijednost naših majki?
Došao je čovjek kod ibn Abasa, r.a., za vrijeme predavanja i upitao ga:”O sine Poslanikovog amidže, zaprosio sam djevojku pa me je odbila. Onda ju je zaprosio drugi čovjek, pa je pristala. Zbog njene odluke, naljutio sam se, pa sam je u toj ljutnji ubio.
Postoji li način, da se iskupim za ovaj grijeh?”
Ibn Abas, r.a., ga upita:”Da li ti je živa majka?”
Nakon što je rekao da nije, Ibn Abas mu reče:“Donosi što više istigfar, stalno čini tevbu za svoj grijeh, radi što više dobrih djela, kako bi ti Allah oprostio grijeh.”
Pošto je čovjek otišao, jedan od njegovih učenika upita:”Sine Poslanikovog amidže, zašto si pitao, da li mu je majka živa?”
A Ibn Abas, r.a., mu reče:”Pitao sam, JER NE ZNAM ZA DOBRO DJELO, SA KOJIM SE ČOVJEK MOŽE ALLAHU PRIBLIŽITI, OD POKORNOSTI I POSLUŠNOSTI MAJKI.”
(El-Buhari, “Edebu-l-Mufred, sahih)prof.Saudin Cokoja

Portal Svjetlo Dunjaluka