Pitanje: Je li žena obavezna tražiti dozvolu od muža na samrti da se uda poslije njegove smrti? I kojem će mužu pripasti žena koja je na dunjaluku bila udata dva ili više puta?

Odgovor: Žena nije obavezna tražiti od muža dozvolu da se uda poslije njegove smrti. Ako je mlada i zna da će se morati udati, nije uputno da mu to spominje dok se on, ne znajući hoće li ga pohoditi meleki milosti ili meleki kazne, bori sa smrtnim mukama. Islam je savršena vjera, pazi na osjećaje, ulijeva nadu ljudima, ne navodi ih na očaj i beznađe. I neka je hvala Svevišnjem Allahu, Koji Svojim robovima želi olakšati i Koji je prema njima milostiv. Kome će pripasti žena koja je na dunjaluku bila udata nekoliko puta – pitanje je o kojem islamski učenjaci imaju različita mišljenja. Neki islamski učenjaci kažu da će takva žena pripasti posljednjem mužu, a neki, opet, tvrde da će joj Svemogući Allah dati da izabere muža koji je bio bolji spram nje. Ovi učenjaci svoju tvrdnju dokazuju dobrim predanjem koje je zabilježio Ed-Darekutni, a u kojem stoji da je Ummu Habiba, Resulullahova, sallallahu alejhi ve sellem, supruga, upitala: “Allahov Poslaniče, kome će u džennetu pripasti žena koja je na ovom svijetu bila udata za dvojicu ljudi: prvom ili drugom mužu?” Na ovo pitanje Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, odgovorio je: “Bit će joj dato da izabere između njih dvojice; izabrat će onog koji je prema njoj bio bolji, i pripast će njemu. Vidiš, o Ummu Habiba, lijepa ćud donosi svako dobro na ovom i na budućem svijetu!” A Plemeniti Allah najbolje zna.

Odgovorio: Abdurrahman Kuduzović Minber.ba