Postoji nekoliko načina liječenja uroka, spomenut ću sljedeće:                                                                                            PRVI NAČIN: KUPANJE ONOGA KO JE UREKAO – Ako je osoba koja je urekla poznata, onda se od nje traži da se okupa, te se tom vodom urečeni polije otpozada, i Allahovom, dželle šanuhu, voljom će ozdraviti.Od Ebu Umame ibnu Sehla ibnu Huzejfe, radijallahu anhu, prenosi se da je rekao: “Moj otac Sehl kupao se u Harri (jednoj dolini Medine).Skinuo je svoj ogrtač, dok je Amir Ibnu Rebia gledao u njega.Sehl je bio jako bijele puti i lijepe kože.Amir je rekao: “Do danas nisam vidio ovako lijepu kožu ni kod pokrivene djevice.”Istog momenta Sehla je uhvatio žestok bol. Obavijestili su Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, o njegovom bolu: “Ne može podići glave – rekli su: “Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ih upita: “Sumnjate li na koga?”“Na Amira Ibnu Rebi’u””, odgovoriše. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ga je pozvao i strogo mu se obratio: “Radi čega to ubijate svoju braću?Što ga nisi blagoslovio? Operi se za njega.”Na to je Amir oprao lice, ruke, laktove, koljena, noge i potrao se ispod košulje. Tu vodu je stavio u posudu i njome polio Sehla otpozada. Istog momenta Sehl je ozdravio.” (Prenose ga Ahmed, En-Nesai, Ibnu Madže, Malik, a El-Albani je u “Sahihul-Džami” rekao da je sahih 3908).U pogledu toga šta se podrazumijeva pod riječima “ispod košulje” učenjaci su se razišli: Neki su mišljenja da je to dio tijela, neki da je spolni organ, neki bedro, jer je na njemu svezana košulja.

OPIS PRANJA – Ibnu Sihab Ez-Zuhri, radijallahu anhu, rekao je: “Naši učenjaci opisuju pranje na ovaj način: Osobi koja je urekla se dadne posuda s vodom u koju on stavi ruku, uzme malo vode i ispere usta te to ispljune u posudu. Poslije toga opere lice u posudi. Zatim stavi lijevu ruku u posudu i iz nje sipa na desnu šaku jedan puta. Zatim desnom rukom polije po lijevom laktu, onda lijevom rukom polije desnu nogu a desnom rukom polije lijevu nogu. Lijevom rukom će politi desno koljeno a desnom lijevo. Svu ovu vodu uhvatiti u posudu, a zatim unutrašnji dio košulje umočiti u nju ali da se pri tome posuda ne spušta na zemlju. Ova voda se polije po glavi urečenog. To se učini 41 jednim potezom otpozada.” (Vidi “Es-Sunen” od El-Bejhekija 9/202).

PROPIS PRANJA OSOBE KOJA JE UREKLA – Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: “Urok je istina i da je nešto preteklo Allahovu odredbu, pretekao bi je urok, pa ako se od nekog od vas zatraži da se opere, neka to učini.” (Prenosi ga Muslim: 5/32).Od Aiše, radijallahu anha, prenosi se da je rekla: “Osobi koja je urekla naređivano je da se abdesti i da se tom vodom opere urečeni.” (Ebu Davud, br. 3880 sa sahih senedom).Iz ova dva hadisa, kao i drugih njima sličnih, se uzima dokaz za abdest ili pranje onoga ko je urekao radi urečenog.

DRUGI NAČIN: STAVITI RUKU NA GLAVU UREČENOG I REĆI:“Bismillahi erkike, Allahu ješfike, min kulli dain ju’zike ve min kulli nefsin ev ajnin hasidin Allahu ješfike.” (Muslim: 2186).(U ime Allaha ti učim rukju, Allah te izliječio od svake bolesti koja te uznemirava, i od svake zavidljive duše i od uroka, Allah te izliječio.)Ovo ponoviti tri, pet, sedam ili devet puta.TREĆI NAČIN: STAVITI RUKU NA GLAVU UREČENOG I REĆI: 42“Bismillahi jubrike, min kulli dain ješfike, ve min šerri hasidin iza hasede, ve min šerri kulli zi ajnin.” (Muslim: 2186).Ponoviti pet ili sedam puta.ČETVRTI NAČIN: STAVITI RUKU NA GLAVU UREČENOG I REĆI:“Allahumme rabben-nasi ezhibil be’se vešfi enteš-Šafi la šifae illa šifauke šifaen la jugadiru sekamen.”(Allahu moj, Gospodaru ljudi, otkloni nevolju i izliječi, Ti si Liječnik. Nema lijeka pored Tvoga, izliječi lijekom poslije kojeg se bolest ne vraća).Ponoviti sedam puta.PETI NAČIN: STAVITI RUKU NA MJESTO BOLA I PROUČITI SLJEDEĆE SURE:El-Ihlas, El-Felek i En-Nas po sedam puta.ŠESTI NAČIN: PRIPREMITI POSUDU SA VODOM, PROUČITI NA NJU EL-IHLAS, EL-FELEK I EN-NAS I REĆI:“Allahumme raben-nasi, ezhebil be’se vešfi enteš-Šafi, la šifae illa šifauke šifaen la jugadiru sekamen.” (Tri puta)“Bismillahi erkike, Allahu ješfike, min kulli dain ju’zike ve min kulli nefsin ev ajnin hasidin Allahu ješfike.” (Tri puta) 43Nakon toga isprazniti posudu na glavu urečenog jednim potezom sazada, tako da voda dohvati čitavo tijelo.Allahovom će voljom ozdraviti.                                                                                                                         Safet Suljić balkanis.com