Na žalost, u praksu muslimana vremenom se infiltriralo puno stvari koje nemaju nikakvog utemeljenja u fundamentalnim izvorima islama: Kur’anu i Sunnetu, niti u praksi prvih časnih generacija muslimana. To je i razumljivo budući da se islam sve više širio i dolazio u područja čiji su stanovnici pridodali nešto iz svoje ranije, neislamske tradicije i, tako, bezbojnom islamu, dodali čitav spektar različitih boja i nijansi.Najefikasniji način da se različiti dodaci i priljepci otklone je u dobrom poznavanju Kur’ana i Sunneta, ali i svijetloj praksi prvih generacija muslimana, koji su se natjecali da što striktnije primijene kompletan šerijatski program.Ovom prilikom ću navesti samo neke elemente koje prakticiramo oko smrti i kod dženaze a za koje utemeljanja u temeljnim izvorima islama ne nalazimo. Očito je da su oni produkt našeg promišljanja ili infiltriranje od strane drugih religija, koje su, vremenom, postale sastavni dijelovi naših običaja.Spomenimo neke:– stavljanje Mushafa kod ili iznad glave umiruće osobe;– čuvati mejjita da ga ne preskoči mačka, jer bi se mogao povampiriti, pa se, zbog toga, presjedi kod njega čitava noć i ne razmišljajući o posljedicama za prisutne ako je umrli imao neku zaraznu bolest;– da se razbije bokal ili nešto od stakla, kad se ponese dženaza, da bi se na toj žalosti sve završilo;– muž ne smije ponijeti svoju umrlu ženu, niti je spustiti u kabur, jer je on za nju postao tuđin, a svi drugi mogu???!!!;– PRILIKOM ZAKOPAVANJA UMRLE OSOBE NE UZIMA SE LOPATA IZ RUKE, NEGO JE TREBA BACITI NA ZEMLJU, KAKO BI JE DRUGI UZEO. ZATO SE I NE GOVORI: «DAJ MI LOPATU!», NEGO: «BACI LOPATU!»; (OVAJ ČIN POGOTOVO NIKAKVE VEZE NEMA SA ISLAMOM, I OVO JE APSOLUTNA NOVOTARIJA U VJERI)
– dijeljenje novca na kaburu i to svima odreda: bili siromašni ili bogati;
Da nas Allah sačuva od ovih novotarija, a prosvijetli nam um, da kročimo čistom stazom i pravim propisima islama. AMIN!

IslamBosna