Molim Uzvišenog Gospodara svjetova da nam podari Svoju milost, Svoj blagoslov i Svoje zadovoljstvo na ovome i budućem svijetu!
Jadikovanje zbog nedostatka osnovnih životnih potreba kod običnog svijeta, kao nemogućnost dostizanja svega što je potrebno većim klasama je svakodnevna priča ljudi.

Nerijetko konstatujemo: Pa ja sam imao veoma male prihode prije nekoliko godina, sada imam tri puta više, ali sam onda bio dosta bogatiji. Nekada sam sa svojom platom mogao kupiti sve što mi je bilo neophodno, a sada bez kredita ne mogu živjeti, a i tako teško živim. Na pitanje: Gdje si ti prijatelju, ne viđam te odavno? Prijatelj odgovara: Ne znam ni ja gdje sam, nema me nigdje i nemam vremena ni za sebe. Stalno radim, radim…

Sve ove konstatacije nam govore o nemogućnosti da čovjek uživa u onome što mu je Allah dž.š. dao a dijagnozu problema nalazimo, Allah najbolje zna, u gubitku bereketa (blagoslova) u našoj imovini, našem vremenu, našim porodicama itd.

Šta je to bereket (naši stari bi rekli: berićet)?
U rječniku arapskog jezika piše ovako: blagoslov, blagodat, berićet, nebeski dar, blagostanje, sreća. To je sve bereket.
A kada bi definisali bereket, možda bi rekli slijedeće: „Obilje u skromnom.“
To znači da čovjek osjeća sreću, zadovoljstvo i užitak u onome što ima bez pretjerane pohlepe.
Čovjek i žena imaju jednu sobu i u njoj žive, osjećaju se lijepo i uživaju u tome. Za njih kažemo: Allah im je dao bereket u životu. Neko ima kule i gradove i ne osjeća nikakav užitak u tome. Kažemo da čovjek ima bereketa u vremenu kada uradi mnoštvo stvari u kratkom periodu…

Koje su to stvari koje „prizivaju“ bereket u našem životu?
1. Učenje Kur’ana; Allah dž.š. u Kur’anu kaže: „A ova Knjiga, koju objavljujemo, blagoslovljena je“ (Al-An’am; 92) To znači da onaj koji slijedi upute časnog Kur’ana, koji svoje srce ispunjava Kur’anom i koji nalazi sebi lijek u Kur’anu ima bereketa u svome životu. Muhammed a.s. kaže: „Kuća u kojoj se uči Kur’an nastanjuju je meleki, izbjegavaju šejtani, postaje prostrana njenim stanovnicima i biva ispunjena dobrom.“

2. Bogobojaznost i vjera u Boga; Allah dž.š. u Kur’anu kaže: „A da su stanovnici sela i gradova vjerovali i grijeha se klonili, Mi bismo im blagoslove i s neba i iz zemlje slali“ (Al-A’raf: 96) To znači da svaki vjernik koji vjeruje i grijeha se kloni Allah će ga obasuti mnogobrojnim blagodatima i blagoslovit će ga.

3. Izgovarati Bismillahirrahmanirrahim (U ime Allaha Milostivog, Samilosnog); Muhammed a.s. kaže: „Kada čovjek uđe u svoju kuću i spomene Allaha kod ulaska i pri početku jela šejtani će reći jedni drugima: Večeras vam nema konaka ni večere u ovoj kući.“ Svaki posao koji u sebi sadrži koristi pohvalno je otpočeti sa učenjem bismille, jer to pridonosi Allahov blagoslov u tom poslu. A sve što se otpočne bez bismille neće imati blagoslova niti hajra.

4. Okupljanje na neko jelo ili zakusku; Muhammed a.s. kaže: „Jedite zajedno i nemojte se dijeliti jer je blagoslov (bereket) u zajednici. Jelo za jednog čovjeka je dovoljno dvojici, a jelo za dvojicu je dovoljno za trojicu i četvericu.“

5. Sehur; Sehur je ustajanje prije sabah namaza u danu kada je čovjek namjerio da posti kako bi nešto pojeo ili popio. Muhammed a.s. kaže: „Ustajte na sehur, jer u sehuru ima blagoslova (bereketa).“

6. Zemzem; Zemzem je vrelo koje izvire nadomak Kabe u Mekki, a njegova voda je ljekovita i posebno blagoslovljena. Muhammed a.s. kaže: „Zemzem voda je blagoslovljena, u njoj je sitost za glad i lijek za bolest.“

7. Noć Kadra; Noć Kadra je najbolja noć u godini, bolja je od hiljadu mjeseci. O njoj manje više svako ponešto zna i može pročitati u tekstovima i knjigama koji tretiraju tematiku o mjesecu Ramazanu. Allah dž.š. za nju u Kur’anu kaže: „Mi smo počeli da je u Blagoslovljenoj noći objavljujemo.“ Ovaj ajet nam govori da potpuno posvećivanje ibadetu i dobrim djelima u toj noći priziva Allahov blagoslov.

8. Bajrami; Muslimani imaju dva bajrama u godini; Ramazanski i Kurban bajram. Na našim prostorima je Bajram ekskluzivitet za muškarce, dok u arapskom svijetu i za vrijeme Poslanika a.s. nije bilo tako. Tada su na bajram namazima i džumama prisustvovale i žene. Jedna sahabijka po imenu Ummu Atijje r.a. kaže: „Naređivano nam je da izađemo da klanjamo bajram i slušamo govor, tako da su izlazile i djevojke i žene koje su u menstrualnom ciklusu i postavile bi se iza muškaraca.“ To znači da su izlazili i muškarci i žene iz svojih kuća i okupljali se na jednom mjestu i na takav način postizali Božiji blagoslov.

9. Halal imetak; Muhammed a.s. kaže: „Allah je dobar i samo dobrotu prihvata.“ Jedan islamski etičar za onoga koji se hrani iz haram imetka veli: Njegovi dijelovi tijela će činiti grijehe htio on to ili ne, a onaj koji se hrani iz halal imetka njegovi dijelovi tijela će biti pokorni Allahu i biće upućen da čini dobra djela.

10. Što više Allahu zahvaljivati; Allah dž.š. u Kur’anu kaže: „I kad je Gospodar vaš objavio: ’Ako budete zahvalni, Ja ću vam, zacijelo, još više dati.“ (Ibrahim; 7) Zahvalnost dragom Bogu nam osigurava Njegov blagoslov i Njegovo zadovoljstvo.

11. Udjeljivanje milostinje; Allahov Poslanik a.s. je rekao: „Udijeljena milostinja u tajnosti sprječava Allahovu srdžbu.“ Sadaka koju udijelimo priziva Allahovo dž.š. zadovoljstvo i samim tim Njegov blagoslov.

12. Dobročinstvo i povezivanje rodbinskih veza; Allahov Poslanik a.s. je rekao: „Povezivanje rodbinskih veza, lijepo ponašanje i lijep odnos prema komšiji grade domove i produžavaju životni vijek.“

13. Rano ustajanje i pokret za nafakom; Allahov Poslanik a.s. je rekao: „Blagoslovljen je moj ummet u ranim jutarnjim satima.“ Mnogi naučnici, biznismeni i drugi uspješni ljudi smatraju da je jedan od glavnih razloga zbog kojih su postali uspješni upravo to što su svoje poslove obavljali u rano jutro. To je blagoslovljeno vrijeme za svaki hairli posao kojeg čovjek planira uraditi.

14. Ženidba/udaja; Stupanje u brak donosi mladencima Allahov bereket i blagoslov. Allah dž.š. u Kur’anu kaže: „Ako su siromašni, Allah će im iz obilja Svoga dati.“ (En-Nur 32) Muhammed a.s. je rekao: „Tražite nafaku u sklapanju bračne zajednice.“

15. Obavljanje namaza; Obavljanje namaza je jedan od glavnih uzročnika zbog kojeg čovjek postiže Allahov bereket u svim poslovima, a pogotovo u vremenu. Namaz organizira naše vrijeme, namaz nas podsjeća na vrijednost vremena i nikako ne spada u grupu aktivnosti zbog kojih čovjek gubi vrijeme. Allah dž.š. u Kur’anu kaže: „Naredi čeljadi svojoj da obavlja molitvu i istraj u tome! Mi ne tražimo od tebe da se sam hraniš, Mi ćemo te hraniti! A samo one koji se budu Allaha bojali i grijeha klonili čeka lijep svršetak.“ (Ta-Ha; 132)

16. Oslonjanje na Allaha dž.š.; Često ljudi sve svoje uspjehe i neuspjehe u životu vežu za svoju vlastitu sposobnost / nesposobnost ili sposobnost / nesposobnost drugih ljudi. Malo kada se čovjek prisjeti Allahove uloge u našim poslovima. Muhammed a.s. kaže: „Da se oslonite na Allaha istinskim oslanjanjem, podario bi vam nafaku kao što je podario ptici; odlazi gladna iz svoga gnijezda a vraća se sita.“

17. Istigfar; Značenje riječi istigfar je traženje oprosta od Allaha dž.š. za počinjene grijehe i za oskudnost u činjenju dobrih djela. Allahov Poslanik a.s. je rekao: „Onaj ko ustraje u istigfaru Allah će mu iz svake tegobe izlaz pronaći, sve brige će od njega otkloniti i opskrbiće ga odakle se i ne nada.“

Molim Uzvišenog Gospodara svjetova da nam podari Svoju milost, Svoj blagoslov i Svoje zadovoljstvo na ovome i budućem svijetu!

smisaozivota.com