Čovjek koji prenosi ovaj slučaj navodi kako je imao jednog prijatelja za kojeg su ga vezale vrlo lijepe uspomene. Pošto je taj čovjek živio u drugom gradu, jednog dana raspitao se za njega, i na njegovo iznenađenje rekli su mu da je u zatvoru.
„Nisam mogao da povjerujem u to što sam čuo.Otišao sam u zatvor kako bi ga posjetio, a kada sam sjeo sa njim doznao sam da je razlog njegovog boravka u zatvoru dug od stotinu hiljada rijala kojeg on nije mogao vratiti. Samo je uspio skupiti pet hiljada od čitavog duga. Vratio sam se iz zatvora i iskreno moleći Allaha da me podrži u mojoj namjeri da mu pomognem da vrati taj dug.

Otišao sam da potražim dobročinitelje i neka poznanstva koja sam imao s njima tražeći od njih pomoć, nakon što sam im objasnio čitav slučaj. Svaki od njih dao je sadaku shodno svojim mogućnostima. Skupili smo dosta, ali je falio iznos od trideset hiljada rijala. Otišao sam kod jednog čovjeka kojeg sam dobro poznavao, pitao ga za zdravlje. Rekao mi je da mu je majka jako bolesna, da je u bolnici na intezivnoj njezi, da je jednim dijelom nepokretna i da je gotovo izgubila moć govora. Nakon tog govora rastao sam se sa njim i otišao svojim poslom. Nakon izvijesnog vremena ponovo sam sreo tog čovjeka, te sam ga pitao za majčino zdravlje. Rekao mi je da je stanje isto, ništa ne ide na bolje. Onda sam mu ispričao slučaj zatvorenika koji je u zatvoru zbog duga. Ustao je i izašao. Nakon kratkog vremena donio mi je trideset hiljada rijala kao sadaku da se taj čovjek riješi duga i zatvora. Sav sretan uzeo sam novac i otišao pravo u zatvor, predao ga mom prijatelju tako da su ga, hvala Allahu, odmah pustili iz zatvora. Nakon izvijesnog vremena nazvao sam svog prijatelja da bih se informisao o zdravlju njegove majke, a onda iznenađenje. Rekao mi je: „Hvala Allahu, majka mi je ozdravila i izašla iz bolnice i evo je sa mnom pije kahvu.“ Upitao sam ga kada se to desilo, sav ushićen i sretan odgovorio mi je: „Nakon što sam ti dao novac, koji sam nanijetio kao sadaku, zamolio sam Uzvišenog Allaha da tom sadakom izliječi moju majku i Allah je ukabulio moju dovu. Hvala Gospodaru svijetova na njegovoj milosti.“

Od neke prevelike radosti oblila me neka milina, te sam uskliknuo, istinu je rekao Božiji Poslanik u hadisu: „Liječite svoje bolesne sadakom“, i „Ko olakša nekome ko ima nekakvu poteškoću, Allah će njemu olakšati i na ovome i na budućem svijetu.“
Pa ima li nekoga ko će primiti pouku?“

Izvor: ”Liječi se sadakom”
Autor: Halil Ahmetspahić
Za Akos.ba priredila: Fahreta Vreva