PITANJE: Kako će stojati onaj ko pokuca nekome na vrata radi neke potrebe?

ODGOVOR: Kada čovjek dođe pred nečija vrata, pokucat će i okrenuti se na desnu ili na lijevu stranu, a neće stojati licem prema vratima, jer tako može vidjeti u tuđoj kući ono što mu nije dopušteno vidjeti. Neki je čovjek došao kod Poslanika, ﷺ, i stao prema vratima tražeći dopuštenje za ulazak. Poslanik, ﷺ, reče mu: “Okreni se bočno desno ili lijevo; dopuštenje za ulazak traži se zbog pogleda.” (Ebu Davud, 4/346/5174, sa vjerodostojnim lancem prenosilaca. Vidjeti: Sahihu Suneni Ebi Davud, 3/269.)
Kada bi došao nekome pred vrata, Resulullah, ﷺ, ne bi stojao prema njima, već bi se okrenuo bočno na lijevu ili na desnu stranu. (Ebu Davud, 4/349/5186, sa ispravnim lancem prenosilaca. Vidjeti: Sahihul-džamia, 2/849-850.) A Allah najbolje zna.

📚Iz knjige “Fetve – pravne decizije (pitanja i odgovori)”, dr. Safet Kuduzović FB stranica: Ko su oni koje zovu ‘vehabijama’