1. Loše ponašanje – izgovaranje riječi koje su loše ili pune mržnje, ružne šale ili vrijeđanje jedno drugog.2. Ignoriranje – ne odgovaranje na selame ili okretanje jedno od drugog.3. Laganje – Allah je zabranio vjernicima da lažu. U islamu nema mjesta za lažove, i da nas Allah sačua ovog zla, amin.4. Kršenje obećanja – održavanje povjerenja je isto jedna vrlo važna osobina vjernika.

5. Izbjegavanje kontakta – grliš braću u džamiji, ali šta je sa “malim zagrljajem” za ženu? Hajde ba, možeš ti to.6. Sumnja i ogovaranje – Allah kaže: “O vjernici, klonite se mnogih sumnjičenja, nekā sumnjičenja su, zaista, grijeh. I ne uhodite jedni druge i ne ogovarajte jedni druge! Zar bi nekome od vas bilo drago da jede meso umrloga brata svoga – a vama je to odvratno – zato se bojte Allaha; Allah, zaista, prima pokajanje i samilostan je.”[Prijevod značenja El-Hudžurāt 49:12]7. Prezauzetost – odvojite vremena jedno za drugo. Vi imate prava jedno kod drugih. Daj svakome njegovo pravo i ti ćeš dobiti svoje pravo.8. Ostavljanje ibadeta – Allah nikada neće biti zadovoljan nekime ko ostavi Njegovu uputu i koji Ga ne obožava. Ovo će prouzrokovati velike probleme u muslimanskoj porodici ili će čak dovesti do razvoda, brže nego išta drugo.

Autor: Yusuf Estes
Izvor: www.islamnewsroom.com
(http://islam-tekstovi.blogspot.com)
Obrada: Menhedz