Jedan škrtac je sakupio tri stotine hiljada dinara radeći, štedeći i posuđujući. Imao je zemlju, zgrade i drugi imetak. Onda je odlučio da će jednu godinu provesti u uživanju, ugodno živeći, te će onda odlučiti šta će dalje sa svojim životom.Ali gotovo istog trenutka kada je odlučio da neće više gomilati novac melek smrti ga je posjetio. Škrtica je pokušaovao ubijediti meleka na sve načine, ali se melek nije dao ubijediti. Onda mu škrtac predloži: „Dat ću ti jednu trećinu onoga što posjedujem samo mi dozvoli da još tri dana provedem na zemlji. “Melek je to odbio i zgrabio škrticu da mu uzme dušu. Onda, opet čovjek predloži: „Dat ću ti dvije stotine hiljada dinara iz radnje, samo mi dozvoli da barem još dva dana budem živ.“Ali ga melek nije htjeo ni slušati, te je odbio da mu produži život i za jedan dan za sav njegov imetak.

Onda ga škrtac zamoli da mu da toliko vremena da napiše jednu malu poruku. Melek mu udovolji na ovu molbu, te mu dade toliko vremena da ispiše poruku.Škrtac, vlastitom krvlju napisa sljedeće riječi: „ O čovječe, iskoristi svoj život! Ja nisam mogao da kupim niti jeda
Potrudi se da iskoristiš svoje vrijeme na koristan način n sat vremena sa tri stotine hiljada dinara. Potrudi se da iskoristiš svoje vrijeme na koristan način.“

religis