Ibn Mes’ud, radijallahu anhu, je rekao: „Bio je neki čovjek koji je obožavao Allaha sedamdeset godina, pa je nakon toga učinio odvratno i loše djelo koje je poništilo sva njegova djela koja je do tada uradio. Nakon toga je naišao na siromaha i udijelio mu komad hljeba, pa mu je Allah zbog toga oprostio taj njegov grijeh i vratio mu sva djela koja je činio sedamdeset godina!“

Udjeljuj sadaku i budi ubijeđen u Allahova obećanja, i znaj da Uzvišeni neće iznevjeriti svoja obećanja. Raspiri svoju volju za ovim dobrim djelom i odagnaj škrtost i pohlepu iz svoga srca. Pomozi onome ko je u potrebi za tvojim imetkom, jer ovo je prilika da se opskrbiš za svoje neminovno putovanje na Ahiret. Udjeljuj sadaku i sjeti se riječi Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve selleme: „Čuvajte se vatre pa makar i sa polovinom datule, a ko ni to ne nađe, onda sa lijepom riječju!“ (Buharija i Muslim)

Portal Svjetlo Dunjaluka